- Επαναληπτικές Πανελλήνιες Εξετάσεις
> Φυσική
> Αρχαία Ελληνικά
> Νεοελληνική Γλώσσα
> Ιστορία Γενικής Παιδείας
> Βιολογία Γενικής Παιδείας
> Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
> Νεοελληνική Λογοτεχνία
> Λατινικά
> Ιστορία
> Μαθηματικά
> Χημεία
> Βιολογία
> Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγρ. Περιβάλλον
> Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
> Αρχές Οικονομικής Θεωρίας


- Επαναληπτικά Μαθήματα ΟΕΦΕ
> Νεοελληνική Γλώσσα
> Ιστορία Γενικής Παιδείας
> Φυσική Γενικής Παιδείας
> Βιολογία Γενικής Παιδείας
> Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
> Αρχαία Ελληνικά
> Νεοελληνική Λογοτεχνία
> Λατινικά
> Ιστορία
> Μαθηματικά
> Φυσική
> Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης
> Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης
> Χημεία - Βιοχημεία
> Ηλεκτρολογία
> Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγρ. Περιβάλλον
> Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
> Αρχές Οικονομικής Θεωρίας


- Γ' Λυκείου - Γενική Παιδεία
> Νεοελληνική Γλώσσα
> Ιστορία
> Φυσική
> Βιολογία
> Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής


- Γ' Λυκείου - Θεωρητική Κατεύθυνση
> Αρχαία Ελληνικά
> Νεοελληνική Λογοτεχνία
> Λατινικά
> Ιστορία


- Γ' Λυκείου - Θετική Κατεύθυνση
> Μαθηματικά
> Φυσική
> Χημεία
> Βιολογία


- Γ' Λυκείου - Τεχνολογική Κατεύθυνση
> Μαθηματικά
> Φυσική
> Χημεία-Βιοχημεία
> Ηλεκτρολογία
> Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγρ. Περιβάλλον
> Αρχές Οργάνωσης & Διοίκηση Επιχειρήσεων


- Γ' Λυκείου - Μαθήματα Επιλογής
> Αρχές Οικονομικής Θεωρίας


- ΕΠΑ.Λ. (Α' Ομάδα)
> Μαθηματικά
> Νέα