- Επαναληπτικές Πανελλήνιες Εξετάσεις
> Χημεία - Βιοχημεία
> Μαθηματικά Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
> Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
> Νεοελληνική Λογοτεχνία
> Ιστορία
> Αρχαία Ελληνικά
> Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης
> Ιστορία Γενικής Παιδείας
> Βιολογία Γενικής Παιδείας
> Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
> Νεοελληνική Γλώσσα


- ΕΠΑ.Λ
> Νεοελληνική Γλώσσα
> Μαθηματικά


- Γ Λυκείου - Μαθήματα Επιλογής
> Αρχές Οικονομικής Θεωρίας


- Γ Λυκείου - Θεωρητική Κατεύθυνση
> Αρχαία Ελληνικά
> Νεοελληνική Λογοτεχνία
> Λατινικά
> Ιστορία


- Γ Λυκείου - Θετική Κατεύθυνση
> Μαθηματικά
> Φυσική
> Χημεία
> Βιολογία


- Γ Λυκείου - Τεχνολογική Κατεύθυνση
> Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγρ. Περιβάλλον
> Ηλεκτρολογία
> Χημεία - Βιοχημεία
> Φυσική
> Μαθηματικά
> Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων


- Γ Λυκείου - Γενική Παιδεία
> Νεοελληνική Γλώσσα
> Ιστορία
> Φυσική
> Βιολογία
> Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής


- Επαναληπτικά Μαθήματα ΟΕΦΕ
> Νεοελληνική Γλώσσα
> Ιστορία Γενικής Παιδείας
> Βιολογία Γενικής Παιδείας
> Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
> Αρχαία Ελληνικά
> Νεοελληνική Λογοτεχνία
> Λατινικά
> Ιστορία
> Μαθηματικά Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
> Φυσική Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
> Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης
> Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης
> Χημεία - Βιοχημεία
> Ηλεκτρολογία
> Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγρ. Περιβάλλον
> Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
> Αρχές Οικονομικής Θεωρίας