- Επαναληπτικά Μαθήματα ΟΕΦΕ
> Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
> Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
> Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης
> Φυσική Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
> Λατινικά
> Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
> Νεοελληνική Λογοτεχνία
> Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης
> Αρχαία Ελληνικά
> Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης
> Μαθηματικά Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
> Ιστορία Γενικής Παιδείας
> Βιολογία Γενικής Παιδείας
> Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
> Νεοελληνική Γλώσσα


- Επαναληπτικές Πανελλήνιες Εξετάσεις
> Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
> Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
> Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης
> Φυσική Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
> Λατινικά
> Χημεία - Βιοχημεία
> Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
> Νεοελληνική Λογοτεχνία
> Ιστορία
> Αρχαία Ελληνικά
> Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης
> Μαθηματικά Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
> Ιστορία Γενικής Παιδείας
> Βιολογία Γενικής Παιδείας
> Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
> Νεοελληνική Γλώσσα


- Γ Λυκείου - ΕΠΑ.Λ.
> Νεοελληνική Γλώσσα
> Μαθηματικά


- Γ Λυκείου - Μαθήματα Επιλογής
> Αρχές Οικονομικής Θεωρίας


- Γ Λυκείου - Θεωρητική Κατεύθυνση
> Αρχαία Ελληνικά
> Νεοελληνική Λογοτεχνία
> Λατινικά
> Ιστορία


- Γ Λυκείου - Θετική Κατεύθυνση
> Μαθηματικά
> Φυσική
> Χημεία
> Βιολογία


- Γ Λυκείου - Τεχνολογική Κατεύθυνση
> Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
> Ηλεκτρολογία
> Χημεία - Βιοχημεία
> Φυσική
> Μαθηματικά
> Αρχές Οργάνωσηςκαι Διοίκησης Επιχειρήσεων


- Γ Λυκείου - Γενική Παιδεία
> Νεοελληνική Γλώσσα
> Ιστορία
> Φυσική
> Βιολογία
> Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής