Νέο Σύστημα

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εκφωνήσεις Κατηγορία Μαθήματος
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας
Ιστορία Προσανατολισμού
Λατινικά Προσανατολισμού
Βιολογία Γενικής Παιδείας

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Εκφωνήσεις Κατηγορία Μαθήματος
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά Προσανατολισμού
Ιστορία Γενικής Παιδείας
Φυσική Προσανατολισμού
Βιολογία Προσανατολισμού
Χημεία Προσανατολισμού

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εκφωνήσεις Κατηγορία Μαθήματος
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά Προσανατολισμού
Ιστορία Γενικής Παιδείας
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Προσανατολισμού
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Προσανατολισμού
Βιολογία Γενικής Παιδείας

Παλαιό Σύστημα

Εκφωνήσεις Κατηγορία Μαθήματος
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης - Ι και ΙΙ
Βιολογία Γενικής Παιδείας
Φυσική Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας
Ιστορία Γενικής Παιδείας
Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης - Ι και ΙΙ
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Επιλογής
Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης
Ανάπτυξη Εφαρμογών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΙΙ
Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης
Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΙΙ
Χημεία - Βιοχημεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ι